ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

Saturday, 11 Dec 2021 - 17:00
10:00

λεπτά απομένουν

1. Επιλογή Ημερομηνίας
2. Επιλογή Θέσης
Array ( [αρΑΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΑΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΑΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΒΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΒΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΓΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΓΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΔΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΔΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΕΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΕΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΖΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΖΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΗΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΗΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΘΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΘΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΙΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΙΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΚΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΚΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΛΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΛΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΜΘ1] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΜΘ1 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΜΘ2] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΜΘ2 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΜΘ3] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΜΘ3 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΜΘ4] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΜΘ4 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [αρΜΘ5] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => αρΜΘ5 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΑΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΑΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΒΘ21] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΒΘ21 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΓΘ21] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΓΘ21 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΔΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΔΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΕΘ21] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΕΘ21 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΖΘ21] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΖΘ21 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΗΘ21] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΗΘ21 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΘΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΘΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΙΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΙΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΚΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΚΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ15] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ15 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ16] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ16 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ17] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ17 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ18] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ18 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ19] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ19 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΛΘ20] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΛΘ20 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ6] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ6 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ7] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ7 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ8] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ8 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ9] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ9 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ10] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ10 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ11] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ11 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ12] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ12 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ13] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ13 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) [δεΜΘ14] => stdClass Object ( [id] => 299 [zone_title] => ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [seat_name] => δεΜΘ14 [css_class] => bg-20188 [prices] => Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 2283 [title] => Κανονικό [price] => 10.00 ) [1] => stdClass Object ( [id] => 2295 [title] => Μειωμένο [price] => 8.00 ) ) ) )
  • Ζώνες
  • ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
  • Μη διαθέσιμα
  • Μη διαθέσιμα λόγω μέτρων πρόληψης Covid-19
  • Οι επιλογές σας
ΣΚΗΝΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
αρΑΘ1αρΑΘ2αρΑΘ3αρΑΘ4αρΑΘ5αρΑΘ6αρΑΘ7αρΑΘ8αρΑΘ9αρΑΘ10
αρΒΘ1αρΒΘ2αρΒΘ3αρΒΘ4αρΒΘ5αρΒΘ6αρΒΘ7αρΒΘ8αρΒΘ9αρΒΘ10
αρΓΘ1αρΓΘ2αρΓΘ3αρΓΘ4αρΓΘ5αρΓΘ6αρΓΘ7αρΓΘ8αρΓΘ9αρΓΘ10
αρΔΘ1αρΔΘ2αρΔΘ3αρΔΘ4αρΔΘ5αρΔΘ6αρΔΘ7αρΔΘ8αρΔΘ9αρΔΘ10
αρΕΘ1αρΕΘ2αρΕΘ3αρΕΘ4αρΕΘ5αρΕΘ6αρΕΘ7αρΕΘ8αρΕΘ9αρΕΘ10
αρΖΘ1αρΖΘ2αρΖΘ3αρΖΘ4αρΖΘ5αρΖΘ6αρΖΘ7αρΖΘ8αρΖΘ9αρΖΘ10
αρΗΘ1αρΗΘ2αρΗΘ3αρΗΘ4αρΗΘ5αρΗΘ6αρΗΘ7αρΗΘ8αρΗΘ9αρΗΘ10
αρΘΘ1αρΘΘ2αρΘΘ3αρΘΘ4αρΘΘ5αρΘΘ6αρΘΘ7αρΘΘ8αρΘΘ9αρΘΘ10
αρΙΘ1αρΙΘ2αρΙΘ3αρΙΘ4αρΙΘ5αρΙΘ6αρΙΘ7αρΙΘ8αρΙΘ9αρΙΘ10
αρΚΘ1αρΚΘ2αρΚΘ3αρΚΘ4αρΚΘ5αρΚΘ6αρΚΘ7αρΚΘ8αρΚΘ9αρΚΘ10
αρΛΘ1αρΛΘ2αρΛΘ3αρΛΘ4αρΛΘ5αρΛΘ6αρΛΘ7αρΛΘ8αρΛΘ9αρΛΘ10
αρΜΘ1αρΜΘ2αρΜΘ3αρΜΘ4αρΜΘ5αρΜΘ6αρΜΘ7αρΜΘ8αρΜΘ9αρΜΘ10
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΙΑ
δεΑΘ6δεΑΘ7δεΑΘ8δεΑΘ9δεΑΘ10δεΑΘ11δεΑΘ12δεΑΘ13δεΑΘ14δεΑΘ15δεΑΘ16δεΑΘ17δεΑΘ18δεΑΘ19δεΑΘ20δεΑΘ21δεΑΘ22δεΑΘ23δεΑΘ24δεΑΘ25δεΑΘ26
δεΒΘ6δεΒΘ7δεΒΘ8δεΒΘ9δεΒΘ10δεΒΘ11δεΒΘ12δεΒΘ13δεΒΘ14δεΒΘ15δεΒΘ16δεΒΘ17δεΒΘ18δεΒΘ19δεΒΘ20δεΒΘ21δεΒΘ22δεΒΘ23δεΒΘ24δεΒΘ25δεΒΘ26
δεΓΘ6δεΓΘ7δεΓΘ8δεΓΘ9δεΓΘ10δεΓΘ11δεΓΘ12δεΓΘ13δεΓΘ14δεΓΘ15δεΓΘ16δεΓΘ17δεΓΘ18δεΓΘ19δεΓΘ20δεΓΘ21δεΓΘ22δεΓΘ23δεΓΘ24δεΓΘ25δεΓΘ26
δεΔΘ6δεΔΘ7δεΔΘ8δεΔΘ9δεΔΘ10δεΔΘ11δεΔΘ12δεΔΘ13δεΔΘ14δεΔΘ15δεΔΘ16δεΔΘ17δεΔΘ18δεΔΘ19δεΔΘ20δεΔΘ21δεΔΘ22δεΔΘ23δεΔΘ24δεΔΘ25δεΔΘ26
δεΕΘ6δεΕΘ7δεΕΘ8δεΕΘ9δεΕΘ10δεΕΘ11δεΕΘ12δεΕΘ13δεΕΘ14δεΕΘ15δεΕΘ16δεΕΘ17δεΕΘ18δεΕΘ19δεΕΘ20δεΕΘ21δεΕΘ22δεΕΘ23δεΕΘ24δεΕΘ25δεΕΘ26
δεΖΘ6δεΖΘ7δεΖΘ8δεΖΘ9δεΖΘ10δεΖΘ11δεΖΘ12δεΖΘ13δεΖΘ14δεΖΘ15δεΖΘ16δεΖΘ17δεΖΘ18δεΖΘ19δεΖΘ20δεΖΘ21δεΖΘ22δεΖΘ23δεΖΘ24δεΖΘ25δεΖΘ26
δεΗΘ6δεΗΘ7δεΗΘ8δεΗΘ9δεΗΘ10δεΗΘ11δεΗΘ12δεΗΘ13δεΗΘ14δεΗΘ15δεΗΘ16δεΗΘ17δεΗΘ18δεΗΘ19δεΗΘ20δεΗΘ21δεΗΘ22δεΗΘ23δεΗΘ24δεΗΘ25δεΗΘ26
δεΘΘ6δεΘΘ7δεΘΘ8δεΘΘ9δεΘΘ10δεΘΘ11δεΘΘ12δεΘΘ13δεΘΘ14δεΘΘ15δεΘΘ16δεΘΘ17δεΘΘ18δεΘΘ19δεΘΘ20δεΘΘ21δεΘΘ22δεΘΘ23δεΘΘ24δεΘΘ25δεΘΘ26
δεΙΘ6δεΙΘ7δεΙΘ8δεΙΘ9δεΙΘ10δεΙΘ11δεΙΘ12δεΙΘ13δεΙΘ14δεΙΘ15δεΙΘ16δεΙΘ17δεΙΘ18δεΙΘ19δεΙΘ20δεΙΘ21δεΙΘ22δεΙΘ23δεΙΘ24δεΙΘ25δεΙΘ26
δεΚΘ6δεΚΘ7δεΚΘ8δεΚΘ9δεΚΘ10δεΚΘ11δεΚΘ12δεΚΘ13δεΚΘ14δεΚΘ15δεΚΘ16δεΚΘ17δεΚΘ18δεΚΘ19δεΚΘ20δεΚΘ21δεΚΘ22δεΚΘ23δεΚΘ24δεΚΘ25δεΚΘ26
δεΛΘ6δεΛΘ7δεΛΘ8δεΛΘ9δεΛΘ10δεΛΘ11δεΛΘ12δεΛΘ13δεΛΘ14δεΛΘ15δεΛΘ16δεΛΘ17δεΛΘ18δεΛΘ19δεΛΘ20δεΛΘ21δεΛΘ22δεΛΘ23δεΛΘ24δεΛΘ25δεΛΘ26
δεΜΘ6δεΜΘ7δεΜΘ8δεΜΘ9δεΜΘ10δεΜΘ11δεΜΘ12δεΜΘ13δεΜΘ14