ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
«Σαν… γιορτή…» Ολγα Βενετη

Πέμπτη, 1 Ιούλ 2021 - 21:00
10:00

λεπτά απομένουν

1. Επιλογή Ημερομηνίας
2. Επιλογή Θέσης
  • Ζώνες
  • ΚΗΠΟΣ Θεάτρου με τραπεζια
  • Μη διαθέσιμα
  • Μη διαθέσιμα λόγω μέτρων πρόληψης Covid-19
  • Οι επιλογές σας
ΣΚΗΝΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Σ1Θ1Σ1Θ2Σ1Θ3Σ1Θ4Σ1Θ5Σ1Θ6Σ1Θ7Σ1Θ8Σ1Θ9Σ1Θ10Σ1Θ11Σ1Θ12Σ1Θ13Σ1Θ14Σ1Θ15Σ1Θ16Σ1Θ17Σ1Θ18
Σ2Θ1Σ2Θ2Σ2Θ3Σ2Θ4Σ2Θ5Σ2Θ6Σ2Θ7Σ2Θ8Σ2Θ9Σ2Θ10Σ2Θ11Σ2Θ12Σ2Θ13Σ2Θ14Σ2Θ15Σ2Θ16Σ2Θ17Σ2Θ18
Σ3Θ1Σ3Θ2Σ3Θ3Σ3Θ4Σ3Θ5Σ3Θ6Σ3Θ7Σ3Θ8Σ3Θ9Σ3Θ10Σ3Θ11Σ3Θ12Σ3Θ13Σ3Θ14Σ3Θ15Σ3Θ16Σ3Θ17Σ3Θ18
Σ4Θ1Σ4Θ2Σ4Θ3Σ4Θ4Σ4Θ5Σ4Θ6Σ4Θ7Σ4Θ8Σ4Θ9Σ4Θ10Σ4Θ11Σ4Θ12Σ4Θ13Σ4Θ14Σ4Θ15Σ4Θ16Σ4Θ17Σ4Θ18
Σ5Θ1Σ5Θ2Σ5Θ3Σ5Θ4Σ5Θ5Σ5Θ6Σ5Θ7Σ5Θ8Σ5Θ9Σ5Θ10Σ5Θ11Σ5Θ12Σ5Θ13Σ5Θ14Σ5Θ15Σ5Θ16Σ5Θ17Σ5Θ18
Σ6Θ1Σ6Θ2Σ6Θ3Σ6Θ4Σ6Θ5Σ6Θ6Σ6Θ7Σ6Θ8Σ6Θ9Σ6Θ10Σ6Θ11Σ6Θ12Σ6Θ13Σ6Θ14Σ6Θ15Σ6Θ16Σ6Θ17Σ6Θ18
Σ7Θ1Σ7Θ2Σ7Θ3Σ7Θ4Σ7Θ5Σ7Θ6Σ7Θ7Σ7Θ8Σ7Θ9Σ7Θ10Σ7Θ11Σ7Θ12Σ7Θ13Σ7Θ14Σ7Θ15Σ7Θ16Σ7Θ17Σ7Θ18
Σ8Θ1Σ8Θ2Σ8Θ3Σ8Θ4Σ8Θ5Σ8Θ6Σ8Θ7Σ8Θ8Σ8Θ9Σ8Θ10Σ8Θ11Σ8Θ12Σ8Θ13Σ8Θ14Σ8Θ15Σ8Θ16Σ8Θ17Σ8Θ18
Σ9Θ1Σ9Θ2Σ9Θ3Σ9Θ4Σ9Θ5Σ9Θ6Σ9Θ7Σ9Θ8Σ9Θ9Σ9Θ10Σ9Θ11Σ9Θ12Σ9Θ13Σ9Θ14Σ9Θ15Σ9Θ16Σ9Θ17Σ9Θ18